Planowane zmiany w przepisach obowiązujące od 2018r.

Stan na dzień 28.09.2017r.

Firma RAKS sp. z o.o. zebrała dla nas najważniejsze informacje dotyczące w planowanych zmianach w przepisach w zakresie działlności gospodarczej

1). Zmiany w obszarze „KP” (zatwierdzone)

– indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS, a co za tym idzie jeden przelew do ZUS (nie wymaga zmian w programie, ponieważ użytkownik sam wystawia (lub nie) przelewy do ZUS i sam decyduje, czy robi to wykorzystując do tego kilka formularzy polecenia przelewu (tak robił do tej pory), czy jeden (tak będzie robił od przyszłego roku), więcej tutaj: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/762947,Jeden-przelew-do-ZUS-od-1-stycznia-2018-r.html

– likwidacja deklaracji „PIT-40” i „PIT-12” (wymaga zmiany w modułach kadrowych polegającej na uniemożliwieniu wystawienia ww. deklaracji za okresy późniejsze, niż ostatni okres obowiązywania tych formularzy podatkowych, zmianę wdrożymy w wersjach „noworocznych”), więcej tutaj: http://www.pit.pl/2802-za-2017-r-nie-rozliczy-cie-juz-pracodawca-a-zwrot-podatku-moze-trwac-dluzej-niz-obecnie-16563/

– wyższe wynagrodzenie minimalne i wyższa minimalna stawka godzinowa (wymaga zmiany w modułach kadrowych polegającej na wprowadzeniu nowych wartości danych stałych, zmianę wdrożymy w wersjach „noworocznych”), więcej tutaj: http://www.pit.pl/1309-to-juz-pewne-2100-zl-wynagrodzenia-minimalnego-w-2018-roku-17053/

 

2). Zmiany w obszarze „KP” (planowane)

– dłuższy okres preferencyjnych składek ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (nawet jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, nie będą wymagały zmian w modułach kadrowych, ponieważ w żaden sposób nie obsługujemy dotychczasowego okresu preferencyjnych składek ZUS), więcej tutaj: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/dluzszy-okres-preferencyjnych-skladek-zus-2017-74,artykul,169418.html

– wyższa kwota wolna od podatku (nawet jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, nie będą wymagały zmian w modułach kadrowych, ponieważ zmiany wymagałaby jedynie sytuacja, w której doszłoby do zmiany stawek podatku lub progów podatkowych), więcej tutaj: http://www.pit.pl/2109-8-tys-zl-kwoty-wolnej-od-podatku-w-2018-roku-17074/

– wyższe stawki tzw. „kilometrówki” (jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, będą wymagały zmiany w programie polegającej na wprowadzeniu nowych wartości danych stałych, zmianę wdrożymy w wersji „noworocznej”), więcej tutaj: http://www.vat.pl/2209-ministerstwo-za-zmiana-stawek-kilometrowki-11601/

– nowe wzory deklaracji i e-deklaracji „PIT” (nie wiadomo, czy obecne wzory deklaracji kadrowych w ogóle się zmienią, na razie nie opublikowano żadnych projektów nowych wzorów, ale jeśli okaże się, że zmiany nastąpią, to będziemy je wdrażać po publikacji)

 

3). Zmiany w obszarze „FK” (zatwierdzone)

– obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji z grupy „VAT” (nie wymaga zmian w programach, ponieważ dla wszystkich deklaracji z grupy „VAT”, jakie mamy obsłużone w programach w formie formularzy papierowych, zostały już wcześniej obsłużone e-deklaracje), więcej tutaj: http://www.vat.pl/1909-elektroniczne-deklaracje-vat–niedlugo-dla-wszystkich-11597/

– objęcie obowiązkiem JPK ostatniej grupy przedsiębiorców, tzw. mikroprzedsiębiorców (nie wymaga zmian w programach, ponieważ mamy obsłużone wszystkie obowiązujące struktury JPK, mikroprzedsiębiorcy mogą z nich korzystać już teraz), więcej tutaj: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/jednolity-plik-kontrolny/762032,Od-1-stycznia-2018-r-mikroprzedsiebiorcy-beda-wysylac-JPK.html

 

4). Zmiany w obszarze „FK” (planowane)

– wyższy limit amortyzacji jednorazowej (nawet jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, nie będą wymagały zmian w programie, ponieważ w żaden sposób nie obsługujemy dotychczasowego limitu), więcej tutaj: http://www.vat.pl/2109-limit-jednorazowej-amortyzacji-wzrosnie-az-do-10-tys-zl-11599/

– wyższa kwota wolna od podatku (nawet jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, nie będą wymagały zmian w programie, ponieważ zmiany wymagałaby jedynie sytuacja, w której doszłoby do zmiany stawek podatku lub progów podatkowych), więcej tutaj: http://www.pit.pl/2109-8-tys-zl-kwoty-wolnej-od-podatku-w-2018-roku-17074/

– wyższa stawka ryczałtu od najmu prywatnego po przekroczeniu limitu 100 tys. zł (jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, będą wymagały zmiany w programie, ponieważ, zapewne, w ślad za nimi zmieni się wzór deklaracji „PIT-28” i załączników do tej deklaracji, zmianę wdrożymy po ukazaniu się nowych wzorów ww. deklaracji), więcej tutaj: http://www.rp.pl/Podatki/309129898-PIT-bedzie-nowa-stawka-ryczaltu-od-najmu-nieruchomosci.html#ap-1

– wyższe stawki tzw. „kilometrówki” (jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, będą wymagały zmiany w programie polegającej na wprowadzeniu nowych wartości w słowniku stawek przejazdu pojazdów, zmianę wdrożymy w wersji „noworocznej”), więcej tutaj: http://www.vat.pl/2209-ministerstwo-za-zmiana-stawek-kilometrowki-11601/

– zmiany w JPK (jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to żadne z nich nie będą wymagały zmian w programach, ponieważ planowane jest codzienne przekazywanie plików JPK_WB przez przedsiębiorców, ale miałoby ono być realizowane za pośrednictwem banku (to bank byłby zobowiązany do przekazywania JPK_WB do Ministerstwa Finansów), z kolei planowane wprowadzenie struktury JPK Paragony oznaczałoby, że dane byłyby przekazywane bezpośrednio z kas fiskalnych do dedykowanego repozytorium paragonów, zaś ewentualne zmiany w plikach JPK_VAT mają być wprowadzone dopiero od początku 2019 roku), więcej tutaj: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/jednolity-plik-kontrolny/762913,Rok-obowiazywania-JPK-podsumowanie-liczbowe.html

– nowe wzory deklaracji i e-deklaracji „VAT” (nie wiadomo, czy obecne wzory deklaracji „VAT” w ogóle się zmienią, na razie nie opublikowano żadnych projektów nowych wzorów, ale jeśli okaże się, że zmiany nastąpią, to będziemy je wdrażać po publikacji)

 

5). Zmiany w obszarze „SP” (planowane)

– transmisja online danych z kas fiskalnych (jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to albo nie będą wymagały zmian w programie, bo okaże się, że zmiana jest bez wpływu na sterowniki i inne aspekty techniczne, mające wpływ na współpracę naszego programu z obecnie obsłużonymi drukarkami fiskalnymi albo będą wymagały zmiany w programie, polegającej albo na dostosowaniu dotychczas obsłużonych drukarek fiskalnych do nowych wymogów (o ile tak zadziałają producenci dotychczasowych drukarek) albo na sukcesywnym wprowadzaniu nowych modeli drukarek, dostosowanych do nowych wymogów – wszystko zależy od tego, jak postąpią producenci drukarek fiskalnych), więcej tutaj: http://www.rp.pl/VAT/308239999-Rejestr-paragonow-z-kas-fiskalnych-juz-od-2018-r.html#ap-1

– podzielona płatność (tzw. Split Payment) (jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie (w kwietniu 2018r.), to będą wymagały zmian w programie polegających m.in. na obsłużeniu nowego rodzaju przelewu podatkowego, zawierającego dane o kwocie podatku (a wcześniej na obsłużeniu podzielonej płatności w rozrachunkach), więcej tutaj: https://inforfk.pl/aktualnosci/359785,Podzielona-platnosc-w-VAT-od-1-kwietnia-2018-r.html

 

6). Zmiany w innych obszarach (planowane)

– zmiany w działaniu rejestru weryfikującego status podatnika VAT (jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to będziemy je uwzględniali w działaniu obsługiwanego przez nas mechanizmu weryfikującego status podatnika VAT), więcej tutaj: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1073555,nowe-narzedzie-do-identyfikacji-firm-slupow-w-vat.html