Nowa wersja DGCS INFOR System – 18.00

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dostępna jest już nowa generacja programu DGCS System – 18.00!

Nadchodzący rok to wiele istotnych zmian w przepisach. Od stycznia wszyscy mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do wysyłki JPK VAT, wprowadzone będą zmiany w definicjach ewidencji środków trwałych oraz nowa dyrektywa unijna o ochronie danych osobowych. Jak co roku DGCS S.A. udostępni program zgodny z przepisami na czas.
Przypominamy, że Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie od dnia 2 listopada 2017 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji DGCS System 18.00. Bezpłatna wymiana dotyczy wszystkich modułów i pakietów programu DGCS System zakupionych w tym okresie.
Wersja 18.00 to przede wszystkim rozszerzenia funkcjonalne poszczególnych modułów umożliwiające elastyczne dostosowanie systemu do potrzeb firmy. Przejście między wariantami odbywa się poprzez zakup aktualizacji wyższego lub niższego modułu. W związku ze zmianami funkcjonalnymi informujemy, iż od wersji 18.00 obowiązuje nowy cennik programu DGCS System.

Zmiany licencjonowania w generacji 18.00:
MODUŁY DLA FIRM:

 • Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa:
  – dodano moduł Kadry i Płace do rozliczanie płac dla pięciu pracowników;
  – dodano moduł Delegacje z obsługą delegacji krajowych i zagranicznych;
  – dodano moduł Środki Trwałe z możliwością ewidencji do pięciu środków trwałych.
 • Powyższe moduły będą dystrybuowane na jedno stanowisko, podobnie jak Środki Trwałe oraz Kadry i płace;
 • Magazyn Start ograniczono do jednego magazynu i zablokowano obsługę Produkcji;
 • W module Magazyn zablokowano obsługę Produkcji;
 • Dodano do oferty moduł Produkcja, który zawiera moduł Magazyn;
 • Kadry i Płace udostępniono w dwóch wariantach: do 10 pracowników i bez limitu pracowników;
 • Pakiety Mała Firma i Firma uzupełniono o Środki Trwałe.

MODUŁY DLA BIUR RACHUNKOWYCH:

 • Licencja pełna i aktualizacja dla biur rachunkowych wprowadza nielimitowaną ilość stanowisk, ogranicza natomiast ilość obsługiwanych firm, co umożliwi precyzyjne dopasowanie oferty dla biura rachunkowego;
 • Księgę Handlową udostępniono w dwóch wariantach: umożliwiającą pracę dla 10 firm i bez limitu firm;
 • Księgę Przychodów i Rozchodów udostępniono w trzech wariantach: umożliwiono pracę dla 10 firm, dla 30 firm i bez limitu firm;
 • Kadry i płace udostępniono w trzech wariantach: umożliwiono pracę do 10 pracowników, do 30 pracowników i bez limitu pracowników;
 • Pakiet Małe Biuro oraz Duże Biuro uzupełniono o Środki Trwałe i Zbiorcze e-Deklaracje.

Nowości i zmiany w wersji 18.00 DGCS System:

System:

 • Dodano zapisywanie sortowania poszczególnych tabel w systemie dla użytkownika;
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione.

Moduły magazynowe:

 • Obsługa nowych typów dokumentów: Paragon vat – marża; Korekta paragonu vat – marża; Nota obciążeniowa; Nota uznaniowa;
 • Dodano koszt transportu dla dokumentów zakupu wystawianych w oknie głównym;
 • Zmieniono typ dokumentu z Rachunku na Fakturę dla firm niebędących płatnikami VAT;
 • Zmodyfikowano okno główne tak, aby nie można było wyłączyć przypadkowo paneli asortymentu i wystawianego dokumentu.

Moduły księgowe:

 • W oknie głównym Księgi Handlowej w tabeli szczegóły dodano kolumnę z nazwą konta;
 • W oknie głównym Księgi Handlowej w tabeli szczegóły dodano możliwość wydruku raportu operacji na wybranym koncie. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy;
 • Przy odczycie zapisanej deklaracji usunięto okno z wyborem „Czy przenosić dane z poprzedniej deklaracji?”;
 • Poprawiono czytelność komunikatu, gdy dana deklaracja nie posiada obsługi w e-deklaracjach;
 • W oknie księgowania dokumentów z innych modułów dodano kolumnę z nazwą kontrahenta;
 • Nowy wzór deklaracji CIT-8 (25) wraz załącznikami;
 • Dodano opcję służącą usprawnieniu procesu sprawdzania księgowań bez potrzeby wykonywania dodatkowych wydruków;
 • Wprowadzono opcję rejestrów w celu usprawnienia procesu księgowania. Do każdego rejestru jest możliwość zdefiniowania wzorca księgowania przez co użytkownik nie musi dodatkowo wybierać wzorca księgowania po zdefiniowaniu wpisu VAT;
 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePuap;
 • Dodano obsługę nowego wzoru JPK VAT (3).

Moduł Kadry i płace:

 • Zmiany na 2018 – zmiany związane z kwotą wolną od podatku;
 • Wyliczanie podatków zryczałtowanych dla nierezydentów w umowach cywilnoprawnych;
 • Dodano pole o nazwie: ‘Konto bankowe w ZUS’ w ustawieniach danych firmy;
 • Usprawniono interface użytkownika.