Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat informujący, że faktury zakupu nie będą przesyłane w formacie JPK. Ministerstwo przygotuje „alternatywne rozwiązanie”. Oznacza to, że do struktury JPK_FA będą eksportowane wyłącznie faktury sprzedaży.

Zmiana stanowiska Ministerstwa jest odpowiedzią na liczne zastrzeżenia podatników odnośnie eksportowania do pliku JPK_FA faktur zakupu z dokładnością do pozycji.

Pełną treść komunikatu można przeczytać tu

Jednocześnie Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne odpowiedzi na pytania podatników. Jedno z zadanych pytań dotyczyło generowania JPK_WB. W odpowiedzi Ministerstwo napisało, że: „(…) Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK (…)”.

Na wypadek, gdyby bank obsługujący daną firmę nie był zdolny przygotować JPK_WB, pozostawiamy możliwość generowania struktury JPK_WB w dostarczanych przez nas systemach.

Pełną treść odpowiedzi Ministerstwa można przeczytać tu